Mieszanka mineralno-asfaltowa do wbudowania na gorąco

Strona Główna

W ofercie posiadamy mieszanki do wbudowania na gorąco:

-   Beton asfaltowy do warstw podbudowy, wiążących ,    

    wyrównawczych, ścieralnych z zastosowaniem asfaltów        

    drogowych i modyfikowanych

-    Betony asfaltowe o wysokim module sztywności (WMS)

-    Mastyks grysowy SMA.