Labolatorium

Zarówno na etapie projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych jak i w trakcie produkcji nad jakością naszych wyrobów czuwa laboratorium zakładowe wyposażone w odpowiedni sprzęt zgodny z normami europejskimi, które na bieżąco wykonuje kontrolę materiałów wsadowych oraz gotowej produkcji.